Λονδίνο, Αγγλία, Big Ben

Hello!

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Οι καθηγητές που διδάσκουν είναι άριστα εκπαιδευμένοι, με ανώτατες σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πολυετή πείρα στη διδασκαλία. Η συνεχής μετεκπαίδευση του προσωπικού μας σε τρόπους σύγχρονης μεθοδολογίας εκμάθησης  της ξένης γλώσσας εγγυάται την υψηλή ποιότητα διδασκαλίας που προσφέρουν. Άλλωστε η συνεχής επικοινωνία με τους σημερινούς μαθητές μας καθώς και με τους αποφοίτους, δείχνει την αφοσίωση τους στο σχολείο μας, που το αισθάνονται σαν προσωπικό χώρο έκφρασης και προσφοράς γνώσεων και όχι ένα άψυχο επαγγελματικό περιβάλλον.

Μπαρμπούρη Βίκυ: Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Μπαρμπούρη Χρυσούλα: Απόφοιτος Manchester College of Arts and Technology, κάτοχος Proficiency Cambridge.

Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα: Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Ηρώ Ανέστη: Απόφοιτος Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου.