Λονδίνο, Αγγλία, Big Ben

Hello!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Έναρξη των μαθημάτων ως στις 15 Σεπτεμβρίου και λήξη τους γύρω στις 15 Ιουνίου για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου ενώ για τους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου με την έναρξη των σχολικών εξετάσεων.

Τα θερινά μαθήματα αρχίζουν με τη λήξη των σχολικών εξετάσεων.

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να παίρνουν μέρος σε εξετάσεις γλωσσομάθειας του Πανεπιστημίου Cambridge (Young Learners, KET, PET) από τις μικρές τάξεις ώστε να ελέγχεται αντικειμενικά η πρόοδος τους σε χώρους εκτός του φροντιστηρίου.

Ως γνωστό το κάθε παιδί έχει διαφορετικό ρυθμό μάθησης γι'αυτό και ο χρόνος που χρειάζεται για την προετοιμασία των εξετάσεων Β2 (Lower), C1(Advanced), & C2(Proficiency) είναι ανάλογος των δυνατοτήτων του. Γενικά, οι μαθητές φτάνουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς περιττές τάξεις μέσω ενός σωστά οργανωμένου προγράμματος σπουδών. 

Γίνονται συχνές συναντήσεις κατ΄ιδίαν γονέων-καθηγητών για προφορική ενημέρωση ή επίδοση αναλυτικής βαθμολογίας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής επικοινωνίας αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.