Λονδίνο, Αγγλία, Big Ben

Hello!

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Οι ήδη υπάρχουσες παροχές μας

 • Ανταγωνιστικά δίδακτρα
 • Κατάργηση εγγραφής
 • Α' και Β' Junior μαζί σε μια χρονιά
 • Ηλεκτρονική ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των μαθητών με αποστολή e-mail
 • Ενισχυτική διδασκαλία κάθε Σάββατο (χωρίς επιβάρυνση)
 • Εντατικός ρυθμός διδασκαλίας προσαρμοσμένος πάντα στις ανάγκες του τμήματος
 • Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα
 • Αναπλήρωση μαθημάτων που χάνονται λόγω ασθένειας του μαθητή
 • Εβδομαδιαία ενημέρωση προόδου κάθε Σάββατο
 • Ειδικά κατατακτήρια test αξιολόγησης (γραπτά ή προφορικά)
 • Επιπλέον ώρες εξάσκησης για τα τμήματα πτυχίων
 • Δυνατότητα διαδικτυακής ταυτόχρονης παρακολούθησης του μαθήματος σε περίπτωση ασθένειας.