αρχική     προφίλ     εκδηλώσεις     επικοινωνία
ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗ - Κέντρο ξένων γλωσσών : Αγγλικά Γερμανικά Γαλλικά
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Έναρξη των μαθημάτων ως στις 15 Σεπτεμβρίου περίπου και λήξη τους γύρω στις 15 Ιουνίου για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου ενώ για τους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου με την έναρξη των σχολικών εξετάσεων.

Τα θερινά μαθήματα αρχίζουν με τη λήξη των σχολικών εξετάσεων.

Οι μαθητές ως γνωστό, έχουν διαφορετικές δυνατότητες εκμάθησης. Ο χρόνος που χρειάζεται για την προετοιμασία των εξετάσεων είναι ανάλογος των δυνατοτήτων.

Ενθαρρύνονται για να παίρνουν μέρος σε εξετάσεις γλωσσομάθειας από τις μικρές τάξεις ώστε να ελέγχεται αντικειμενικά η πρόοδος τους σε χώρους εκτός του φροντιστήριου.

Μέσος χρόνος εκμάθησης 3,5-4 χρόνια για προετοιμασία του επιπέδου Β1 και για το Β2 ένα χρόνο μετά.

Κατά τους μήνες Δεκέμβριο, Μάρτιο και Μάιο δίνεται η αναλυτική βαθμολογία του τριμήνου. Τους υπόλοιπους μήνες γίνονται κατ΄ιδίαν συναντήσεις καθηγητών και γονέων για προφορική ενημέρωση, ηλεκτρονική ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των μαθητών με αποστολή e-mail, καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία όλο το χρόνο εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο π.χ. σε αδικαιολόγητες απουσίες.