αρχική     προφίλ     εκδηλώσεις     επικοινωνία
ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗ - Κέντρο ξένων γλωσσών : Αγγλικά Γερμανικά Γαλλικά
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Έναρξη των μαθημάτων ως στις 15 Σεπτεμβρίου περίπου και λήξη τους γύρω στις 15 Ιουνίου για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου ενώ για τους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου με την έναρξη των σχολικών εξετάσεων.

Τα θερινά μαθήματα αρχίζουν με τη λήξη των σχολικών εξετάσεων.

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να παίρνουν μέρος σε εξετάσεις γλωσσομάθειας του Πανεπιστημίου Cambridge (Young Learners, KET, PET) από τις μικρές τάξεις ώστε να ελέγχεται αντικειμενικά η πρόοδος τους σε χώρους εκτός του φροντιστηρίου.

Ως γνωστό το κάθε παιδί έχει διαφορετικό ρυθμό μάθησης γι'αυτό και ο χρόνος που χρειάζεται για την προετοιμασία των εξετάσεων Β2 (Lower), C1(Advanced), & C2(Proficiency) είναι ανάλογος των δυνατοτήτων του. Μέση ηλικία απόκτησης του πτυχίου Β2 είναι η Β' Γυμνασίου και του C2 η Α΄ Λυκείου. 

Κατά τους μήνες Δεκέμβριο, Μάρτιο και Μάιο δίνεται η αναλυτική βαθμολογία του τριμήνου. Τους υπόλοιπους μήνες γίνονται κατ΄ιδίαν συναντήσεις καθηγητών και γονέων για προφορική ενημέρωση, ηλεκτρονική ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των μαθητών με αποστολή e-mail, καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία όλο το χρόνο εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο π.χ. σε αδικαιολόγητες απουσίες.